ROCCAT NEW KOVA 白

NT$1850 NT$ 1480 20% off NT$1850 NT$ 1480 20% off
  • 最大7000DPI專業光學感應器
  • 具備32位元TURBO CORE V2處理器
  • EASY-SHIFT[+]™ 複合按鍵功能
  • 可自訂滾輪及滑鼠底部邊框的燈光
  • 1680萬色可自訂背光