TP-LINK ARCHER C50

NT$ 888 NT$ 888
  • 支援次世代WiFi新技術 - IEEE 802.11ac
  • 2.4GHz 300Mbps + 5GHz 867Mbps = 1.2G的總和傳輸頻寬
  • 四根外接天線,提供穩定無線連線與極佳覆蓋範圍
  • 支援TP-LINK Tether手機APP

* V3左側產品圖片為V3版本,與V1版本不同且V3版本不具備USB連接埠但具備四根天線。

**V1版本不具備四根天線,但具備USB連接埠。